How could an online platform contribute to the development of a more sustainable European Hemp Industry?

Invoering 

Het volgende onderzoeksrapport heeft als hoofddoel de vraag te beantwoorden: ‘’Hoe kan een online platform bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere Europese hennepindustrie? ''.
De constant toenemende vraag van Europese hennepbedrijven naar betere standaarden, hogere kwaliteit en meer duurzaamheid creëert enorme kansen voor nieuwe start-ups. Deze nieuwe bedrijven kunnen vooruitgangsproblemen overwinnen en zijn in staat om tegemoet te komen aan de behoeften van de huidige spelers op de markt. Deze interpretaties motiveerden de auteur enorm om de markt te analyseren en specifieke antwoorden op deze vragen te vinden.   

Meer dan 76% van de Europese hennepbedrijven is momenteel ontevreden over hun online marketing- en verkoopoplossingen. Bovendien kan slechts 6,6% van de verkopers Amazon gebruiken als hun B2C (Business to Consumer) verkoopkanaal. Deze feiten geven duidelijk de problemen weer binnen de Europese hennepmarkt. Legale hennepbedrijven worden bijna verbannen van de gangbare sociale media en verkoopplatforms. Dit duwt de Europese hennepbedrijven terug wat de overgang naar een duurzame toekomst bemoeilijkt. 

Het volgende project gebruikt primaire en secundaire onderzoeksgegevens om de markt te bestuderen en de hoofdvragen te beantwoorden. De primaire gegevens zijn verzameld via een onderzoeksenquête en de secundaire gegevens via een intensief bureauonderzoek. Bovendien gebruikte het project de PESTEL-, SWOT-analyse om een duidelijk inzicht te krijgen in de interne en externe marktomgeving van de Europese hennepindustrie. Er is ook een paragraaf over de Sustainable Transformation Curve van Lucas Simons om te onderscheiden in welke duurzame markttransformatiefase de markt zich momenteel bevindt.

De resultaten van het onderzoek presenteren zeer interessante feiten over de status en de toekomstige ontwikkeling van de Europese hennepindustrie. Zo is de Europese hennepsector een nichemarkt met een breed scala aan productcategorieën. De industriële hennepmarkt is onderverdeeld in toepassingen die zijn gespecificeerd voor: supplementen, voedsel, cosmetica, mode, wellness en vele andere interessante goederen. Bovendien laat de uitkomst van het project zien dat meer dan 60% van de Europese hennepbedrijven sterk geïnteresseerd is in het gebruik van duurzame praktijken en normen.

Tot slot, de toekomst van de Europese hennepindustrie is op weg om een van de grootste duurzame landbouwindustrieën ter wereld te worden!  

De Europese hennepmarkt

De Europese hennepmarkt heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. De belangrijkste producerende landen zijn Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland, Roemenië en Litouwen.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) heeft in 2019 een onderzoeksenquête opgezet met gegevens van 65 bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties. In dit onderzoek identificeerden ze hoe hennepbladeren, -zaden en -bloemen worden gekweekt en verspreid over 28 Europese landen.

Figure 2 Total production area of hemp in Europe in % (France, Italy, Netherlands lead Europe for hemp land use, industry group says, 2020)

Figuur 1 Totaal productiegebied van hennep in Europa in procenten (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymond Gepubliceerd 8 april 2020)


Het resultaat toonde aan dat Frankrijk alleen al bijna 50% van de Europese hennep produceert. Met een totaal productieareaal van 17.900 hectare in 2018.  (Frankrijk, Italië, Nederland leiden Europa voor landgebruik van hennep, zegt industriegroep, 2020)

Veel Europese landen besloten in de jaren negentig hun verbod op de productie van industriële hennep en vlas op te heffen. Het doel om hennepzaden, vezels en scheven te produceren is om ze verder te verwerken tot: Textiel, eten & drinken, voer, cosmetica, wellness, supplementen, biobrandstof, bioplastic, farmaceutica, meubels, papier, bouwmaterialen en dierenverzorgingsproducten.

Het Europese teeltareaal van hennep is tussen 2016 en 2019 met ruim 50% gegroeid. Het gewas wordt tegenwoordig geproduceerd op meer dan 50.000 hectare in Europa. Deze cijfers tonen het enorme potentieel van deze industrie. Ter vergelijking: in 2011 hadden de hennepproducerende Europese landen slechts een areaal van 8.000 hectare.

De afgelopen 20 jaar is de Europese hennepmarkt door de EU gesubsidieerd als onderdeel van hun groene beleid. Deze jonge industrie is echter nog steeds aan het veranderen en evolueren. Vanwege de constant groeiende vraag en de stijgende prijzen. Over het algemeen is de Europese hennepsector op weg om in de komende jaren een veilige marktruimte te worden. 

De prognose voor de ontwikkeling van de internationale hennepindustrie projecteert een waarde van 5,7 miljard USD in 2020.  (Europese hennepmarkt, legalisatie en kansen, 2019)
Figure 3 Growth of European hemp cultivation per hectare per year, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities , 2019)
Figuur 2 Groei Europese hennepteelt per hectare per jaar, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Wetgeving van de Europese hennepmarkt

Voor alle EU-lidstaten is het momenteel toegestaan om legale industriële hennep te telen. De eis is dat de cultivar en zijn residuen minder dan 0,2% THC (Tetrahydrocannabinol) bevatten.

Het EU-parlement heeft onlangs goedgekeurd om het THC-gehalte voor industriële hennep op het veld te verhogen van 0,2 naar 0,3% en om nieuwe mogelijkheden te openen voor het vaststellen van officiële handelsnormen. Dit gebeurde tijdens de laatste sleutelstemming over de huidige vorm van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nu hoeft de Europese Raad alleen maar de stemming van het parlement over te nemen en deze nieuwe norm naar een nieuw wetgevend orgaan te leiden. Deze nieuwe transitie zou een grote impact hebben op de Europese hennepindustrie. De verhoogde THC-niveaus zouden bedrijven in staat stellen hun gewasportfolio uit te breiden, wat hen nieuwe markt- en productkansen biedt. Bovendien zal deze verandering resulteren in hogere opbrengsten en een beter aanpassingsvermogen van het gewas aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Bovendien zou het met de implementatie van deze nieuwe marketingnormen voor het eerst in de geschiedenis mogelijk zijn om de kwaliteit en de standaardisatie van alle hennepproducten op de Europese markt te verbeteren. Dit regelgevingskader zou ook een belangrijke rol spelen bij de transitie van de markt. De normen zullen een positieve invloed hebben op de promotie en marketing, etikettering, verkoop, productbeschrijvingen, presentatie, verpakking, inlijstmethoden en classificatiecriteria. Deze kaders en normen zijn in alle andere agrarische bedrijfstakken de gemeenschappelijke grondslagen. De hennepindustrie is goed op weg om een van de belangrijkste, legale en succesvolle gewassen van de toekomst te worden. 
(EIHA, Het EU-parlement onderschrijft de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep, 2020)

De Europese hennep- en cannabisindustrie bereikte kort na elkaar twee belangrijke mijlpalen. Op 2 december verscheen een brief van de afdeling Gezondheidsdienst van de Europese commissie. Waarin staat dat CBD (Cannabidiol) voortaan gezien en gekwalificeerd mag worden als voedsel.
Op dezelfde dag erkende de United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) de farmaceutische waarde van cannabis en stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in staat om Schedule IV (1961 Convention) aan te passen. Hierdoor kan de organisatie cannabis schrappen van de lijst van stoffen met ''bijzonder'' schadelijke eigenschappen. Deze historische doorbraken leiden de hennep- en niet-medische CBD-industrie naar een mooie toekomst. Europese en internationale bedrijven, verenigingen en consumenten zijn oprecht dankbaar voor deze nieuwe besluiten van de VN en de EU-commissie.   

 (EIHA, De cannabissector ziet een kerstwens uitkomen en viert twee mijlpalen in één week, 2020)
Figure 4 European Hemp Market by New Frontier Data Europe, (Europe, 2019)

Figuur 3 Europese hennepmarkt volgens New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Onderzoeksenquête Europese hennepmarkt 

De volgende secties van dit onderzoeksrapport zullen worden gebruikt om de verzamelde primaire datasets te presenteren en te analyseren. Om de volgende grafieken en tabellen te maken, heeft de auteur een sterk internationaal netwerk opgebouwd. Via dit netwerk en het persoonlijke contact met de bedrijfseigenaren, salesmanagers en medewerkers kwamen er 80 bedrijfsreacties binnen.

Dit specifieke marktonderzoek was gericht op alle bedrijven die actief legale op hennep gebaseerde producten verkopen en exporteren naar Europese landen. In totaal zijn 59 van de 80 bedrijven al gevestigd in een Europees land. Onderstaande grafiek laat zien dat de meeste bedrijven gevestigd zijn in Nederland, de VS, Spanje, het VK en in Duitsland.
Deze landen zijn geselecteerd op basis van hun activiteit op de Europese hennepmarkt.
Research Participants, Hemp-Companies per Country (Total: 80)Figuur 4 Deelnemers aan enquête per land, Dominik Lutz, 2021
Global overview of the 80 survey participants, Dominik Lutz, 2021
Figuur 5 Globaal overzicht van de 80 deelnemers aan het onderzoek, Dominik Lutz, 2021

Bovenstaand taartdiagram geeft het aantal werknemers per bedrijf weer in procenten. Uit de dataverzameling bleek dat de meeste hennepbedrijven die actief zijn op de Europese markt voornamelijk kleine tot middelgrote ondernemingen zijn. 65% van de bedrijven handhaaft zijn bedrijf met 1-9 mensen. 31 % van de bedrijven heeft tussen de 10 en 99 arbeiders en slechts 4 % van de bedrijven wordt beschouwd als een grootschalige onderneming met 100 of meer werknemers.

The data collection showed that most hemp-companies that are active in the European market are mainly small to medium-sized enterprises.  Figuur 6 Aantal werknemers per Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

De onderstaande figuur toont het wereldwijde marktaandeel van industriële hennep per toepassing van 2020 in procenten. De meeste bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen, exporteren hun producten ook internationaal. Om deze reden kunnen de gegevens worden gebruikt om het wereldwijde marktaandeel van industriële hennep per toepassing weer te geven. Deze toepassingen zijn samen te vatten in supplementen, wellness, cosmetica en voedingsproducten. Ten slotte zijn en blijven deze toepassingen de belangrijkste categorieën om op te focussen. Maar ook mode, textiel en bouwmaterialen hebben een enorm groeipotentieel. 

The industrial hemp market share by application in %, Dominik Lutz 2020
Figuur 7 Het marktaandeel van industriële hennep per toepassing in procenten (%), Dominik Lutz 2020

In totaal zei 53,7% van de 80 ondervraagde respondenten dat ze hun producten en grondstoffen uit het buitenland importeren. 46,3% zei dat ze alleen nationaal inkopen.

De onderstaande landen zijn mogelijke bronnen voor Europese hennepbedrijven die internationaal inkopen.

 1. China
 2. hert
 3. Nepal
 4. Zuid-Afrika
 5. Colombia
 6. Zuid-Amerika
 7. Canada
 8. Oezbekistan
 9. Israël

Uit de verzamelde primaire gegevens bleek dat 67,5% hun producten naar het buitenland exporteert. Slechts 32,5% van de hennepbedrijven verkoopt zijn producten alleen specifiek aan de nationale en lokale markt. Hieruit blijkt dat de markt erg extern georiënteerd is en dat individuele bedrijven niet alleen op hun thuismarkten kunnen vertrouwen.

De belangrijkste landen waarnaar op hennep gebaseerde producten worden geëxporteerd, zijn Nieuw-Zeeland, China, de VS, Argentinië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Brazilië, Canada, Japan, India, Mexico, Australië, Maleisië, Vietnam en alle Europese landen.

De volgende grafiek toont het soort uitdagingen waarmee hennepbedrijven in 2020 op de Europese markt te maken kunnen krijgen. Het laat duidelijk zien dat wettelijke beperkingen voor bijna 70% van alle bedrijven de meest urgente uitdaging zijn.

What are the biggest challenges for the hemp companies on the European market in %, Dominik Lutz, 2020
Figuur 8 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de hennepbedrijven op de Europese markt in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Duurzaamheid binnen de hennepmarkt

In het volgende hoofdstuk van dit marktonderzoek staat de vraag centraal: “Welke impact kan een e-commerceplatform hebben op de duurzame ontwikkeling van de Europese hennepmarkt?”. De verzamelde informatie zal verdere inzichten opleveren over de duurzame status van de industrie. Om vast te stellen in welke overgangsfase de markt zich momenteel bevindt.

79,2% van de 80 Europese hennepbedrijven antwoordde dat ze al duurzaam geproduceerde producten en grondstoffen gebruiken. Slechts 20,8% geeft aan geen duurzaam gecertificeerde producten te gebruiken in hun bedrijfsvoering. Verder antwoordde 53,9% van de actoren dat ze geen duurzame verpakkingen gebruiken, 46,1% gebruikt duurzame verpakkingen. De Europese hennepmarkt is zeer innovatief en gebruikt veel soorten duurzame verpakkingsmaterialen. Deze zijn terug te vinden in onderstaande lijst.

Welke duurzame verpakkingsmaterialen worden momenteel gebruikt in de hennepindustrie?

 • Cocos-verpakking
 • Bamboe-verpakking
 • Hennep-verpakking
 • Verpakking op basis van cellulose
 • Gerecycled papier, FSC-karton, plastic en glas
 • Plastic tassen gemaakt van duurzame en biologisch afbreekbare materialen
 • 100% biologisch afbreekbare polyaminen
 • Gemaakt van duurzame grondstoffen.
 • Biologisch afbreekbaar
 • Lokaal geproduceerd
 • 100% gerecyclede kartonnen dozen voor sommige producten

Number of certified European hemp companies, Dominik Lutz, 2021Figuur 9 Aantal gecertificeerde Europese hennepbedrijven, Dominik Lutz, 2021

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 60,5% van de Europese hennepbedrijven al gecertificeerd is. Slechts 39,5% volgt geen richtlijnen om een specifieke certificering te hebben, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Most important certification bodies for European hemp company per resource in %, Dominik Lutz,2020
Figuur 10 Belangrijkste certificeringsinstanties voor Europees hennepbedrijf per grondstof in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Figuur 10 hierboven werd gebruikt om het belang van certificatie-instellingen per bedrijf per resource weer te geven. 74% van de bedrijven antwoordde dat ze sterk focussen op kwaliteitsmanagementcertificeringen. Meer dan 50% zei dat internationale normen, productiepraktijken en de bescherming van het milieu van relevant belang zijn.

Technologie- en veiligheidscertificeringen bereiken een publiek van meer dan 28% van alle bedrijven. De deelnemers maakten het minst gebruik van certificatie-instellingen voor human resources, projectmanagement en sales.

De volgende lijst toont de momenteel gebruikte certificeringsinstanties binnen de Europese hennepsector.

EU-GMP

CPNP

ECOCERT-gecertificeerde producten

Autoriteit voor voedselveiligheid Ierland

koosjer

USDA biologisch

Bio-Oostenrijk

biologisch - biokont.cz

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761

BRC (AA)

Handelsmerk

INVIMA

SAHPRA

Voor verzending (US CUSTOMS< FDA, USDA)

HIER

FSA

HFMA

SGS en FDA

HACCP-gecertificeerd,

HIA (VS)

US hennep gecertificeerde ronde tafel

BBP

Tabel 1 Meest gebruikte certificatie-instellingen binnen de Europese hennepsector, Dominik Lutz, 2021

De volgende grafiek laat zien hoe belangrijk duurzaamheid is voor de huidige spelers op de Europese hennepmarkt. Meer dan 60% vindt duurzaamheid zeer belangrijk voor de succesvolle toekomst van hun bedrijf. 19,5 % antwoordde dat duurzaamheid voor hen belangrijk is, maar niet de belangrijkste prioriteit. 13% gaf aan dat duurzaamheid belangrijk is, maar dat er eerst dringendere stappen moeten worden gezet en slechts 1,3% van alle Europese hennepbedrijven antwoordde dat duurzaamheid helemaal niet belangrijk is.

Sustainable attitude of European hemp company in %, Dominik Lutz, 2020
Figuur 11 Duurzame houding van Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Toekomstige kansen en uitdagingen
In het marktonderzoek werd bedrijven gevraagd de vraag te beantwoorden: ''Welke op hennep gebaseerde productcategorieën zullen de komende 10 jaar het meeste potentieel hebben voor de Europese markt?''. Meer dan 50% van de Europese hennepbedrijven heeft uitgewerkt dat supplementen, voeding en wellnessproducten de komende tien jaar de meest veelbelovende hennepproductcategorieën zullen zijn. 43,8% antwoordde dat cosmeticaproducten een groot potentieel zullen hebben. Verder antwoordde 22,5% dat de mode-industrie ook zeer succesvol zal zijn. Slechts 5% van de Europese hennepbedrijven beantwoordde de vraag met andere categorieën, waaronder bouwmaterialen, papier, biogas en diervoederproducten.  

The most pressing challenges for European hemp companies in the next 10 years in %, Dominik Lutz, 2020 Figuur 12 De meest urgente uitdagingen voor Europese hennepbedrijven in de komende 10 jaar in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de grootste uitdagingen voor de 80 onderzoeksbedrijven binnen de komende 5-10 jaar van de hennepmarkt. 51,9% zei dat de invloed van de wettelijke beperking nog steeds het meest urgente probleem zal zijn. Ruim 28% van de bedrijven antwoordt dat marketing en promotie in de toekomst nog voor problemen zullen zorgen in de sector. Kwaliteitsbeheer en problemen met de toeleveringsketen zijn de minst urgente uitdagingen.


Duurzame markttransformatie van de hennepindustrie in de EU

The European hemp market within the S-Curve, Dominik Lutz, 2021
Figuur 13 De Europese hennepmarkt binnen de S curve, Dominik Lutz, 2021

De afgelopen jaren heeft de Europese hennepindustrie de beginfase en de first movers-fase doorgemaakt. De bedrijven werden zich bewust van het belang van duurzaamheid en begonnen te concurreren op basis van concurrentievoordelen van hun veerkrachtige producten. Dit resulteerde in de actieve promotie van duurzame, hernieuwbare en gecertificeerde Europese hennepproducten. Bovendien duwde dit proces de sector in de derde fase van de S-curve.

De Europese hennepmarkt bevindt zich momenteel in de fase van kritische massa van de duurzame transformatiecurve. In deze fase begint de sector samen te werken en betrouwbare certificeringsystemen te gebruiken. De actoren binnen de huidige hennepmarkt begonnen de afgelopen jaren het belang van certificeringen en normen te begrijpen. Dit is een grote stap voorwaarts, maar het zal de sectordivergentie van duurzame waardeketens nog niet leiden. Binnen het primaire onderzoek van dit rapport werd duidelijk dat bijna 80% van de bedrijven een enorm belang heeft bij het produceren en verkopen van duurzame producten. De huidige actoren lieten duidelijk zien dat er een groeiende belangstelling is voor veilige certificatie-instellingen, duurzame verpakkingen en lokaal geproduceerde materialen. Verder antwoordde 60% van de 80 bedrijven dat ze gebruik maken van betrouwbare certificatie-instellingen. In dit stadium wordt duidelijk dat de actoren en belanghebbenden van de Europese hennepmarkt samen een sectorbrede visie beginnen te creëren. Deze visie kan gezien worden als een roadmap om de sector de komende jaren naar de laatste institutionele fase te leiden. De laatste fase wordt ook wel gelijk speelveld genoemd, waarin wordt geïmplementeerd dat duurzame praktijken het nieuwe normaal zijn. (Inzicht, n.d.)

Bibliografie

EIHA. (2020, 12 03). De cannabissector ziet een kerstwens in vervulling gaan en viert twee mijlpalen in één week. Opgehaald van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 1026). Het EU-parlement keurt de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep goed. Opgehaald van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europa, N.F. (2019, 08 26). Over het importeren van CBD naar Europa. Opgehaald van newfrontierdata.com: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

Frankrijk, Italië en Nederland leiden Europa voor het gebruik van hennepland, zegt de industriegroep. (2020, 04 08). Opgehaald van hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (n.d.). De transitie aansturen. Opgehaald van http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .pdf

Europese hennepmarkt, legalisatie en kansen . (2019). Opgehaald van cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/

 

                    

Hemp industry

1 commentaar

Marnik

Marnik

I am definitely convinced that in order to stimulate organic sustainable grow, that it is necessary for innovative companies to change the industry’s landscape to facilitate new projects and enterprises. I hope this platform will continue their progress to become such a company which will have a strong sustainable impact on the whole hemp industry in particular cannabis. It would be very interesting to see the industry as a whole over the years.

laat een reactie achter